Guide: Angivelse af skat for Kryptovaluta i Danmark

Find ud af, hvordan du beregner og angiver skat af kryptovaluta i Danmark.

Denne artikel har til formål at tjene som en komplet guide til beregning og betaling af skat af kryptovaluta (f.eks. Bitcoin og Ethereum) for privatpersoner i Danmark. Uanset om det er første gang, du skal indberette skat af kryptovalutaer, eller om du er en erfaren krypto-evangelist, bør du finde denne guide nyttig.

I denne guide vil vi dække:

  • Vigtige datoer
  • Hvordan kryptovalutaer beskattes
  • Hvordan du indsender din skatteindberetning til Skat.dk

Denne vejledning vil blive opdateret og vedligeholdt regelmæssigt for at tage højde for ændringer fra den lokale skattemyndighed (Skattestyrelsen) og for nye typer transaktioner.

Alle skatterelaterede oplysninger fra os er ikke skatterådgivning, finansiel rådgivning, regnskabsrådgivning eller juridisk rådgivning og kan ikke anvendes af dig eller andre med henblik på at undgå skattestraffe. Du bør søge råd hos en skatteekspert vedrørende dine særlige omstændigheder. Vi giver ingen krav, løfter eller garantier om nøjagtigheden af de oplysninger, der gives heri. Alt, hvad der er indeholdt heri, er vores mening og ikke en erklæring om fakta. Har du ikke allerede en revisor der kan hjælpe? Så kan du med fordel finde en der benytter en KYC platform til revisor for at blive oprettet hurtigere og kunne få hjælp indenfor få dage.

Vigtige datoer 2022

Medio marts 2022 – Fra midten af marts kan du få adgang til og opdatere dine skatteoplysninger via E-tax.

  1. maj 2022 – Fristen for at opdatere og indsende din selvangivelse, hvis du er fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig.
  2. juli 2022 – Fristen for at opdatere og indsende din selvangivelse for alle ikke-danske indtægter. Hvis fristen ikke overholdes, kan det medføre en daglig bøde på 200 kr.

November 2022 – Du modtager en foreløbig indkomstopgørelse for det følgende år, som du kan få via E-tax. Skatteåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Sådan beskattes kryptovalutaer i Danmark

I Danmark er kryptovalutaer indkomstskattepligtige. Eventuelle gevinster eller tab på kryptovalutaer skal indberettes. Eventuelle indkomstkilder såsom airdrops og minedrift er også underlagt indkomstskat. Efter at have taget højde for dit skattefrie beløb og arbejdsmarkedsbidrag skal du betale en bundskat på 12,10 % og en kommunalskat på ~25 %. For indkomst over 552.500 kr. betaler du yderligere 15 % i skat.

En stigning i værdien af et aktiv beskattes ikke i Danmark, medmindre det indgår i en persons virksomhed eller ejes med henblik på spekulation. Generelt er kryptovaluta, beholdninger betragtes som spekulative aktiver, og derfor er overskud og tab skattepligtige. Det er generelt tilstrækkeligt, at spekulationshensynet ikke var uvæsentligt på anskaffelsestidspunktet. Hvis du er usikker på, om du ejer krypto i spekulationsøjemed, kan Skattestyrelsen foretage en samlet vurdering for dig under hensyntagen til detaljer som f.eks:

  • Hvilken kryptovaluta har du købt?
  • Hvad kan den bruges til?
  • Er kryptovalutaen velegnet til spekulation?
  • Er det muligt at sælge kryptovalutaen med fortjeneste?
  • Er du ejer af kryptovalutaen?

Selv om den oprindelige hensigt ikke var at holde en kryptovaluta til spekulationsformål, udelukker dette ikke aktivets profitmotiv. Se f.eks. SKM2021.569.SR vedrørende køb af Dogecoin for de humoristiske elementer, der er involveret.

Hvis du stadig er usikker på, om du har købt kryptovaluta med spekulationshensyn, kan du få foretaget en vurdering for dig her.

Indkomstskat

Hvis du har tjent krypto for en eller anden form for arbejde eller indsats, skal du betale typisk indkomstskat, ligesom du ville have gjort, hvis du blev betalt i din lokale valuta. Du skal betale skat af din løn og andre indtægter, herunder renteindtægter.

Du skal også betale indkomstskat af eventuelle overskud eller tab, når du sælger dem. Omkostningsgrundlaget vil i dette tilfælde svare til værdien på det tidspunkt, hvor du modtog poletterne.

Du skal muligvis tage hensyn til flere typer indkomstskat. Indkomstskatter anvendes generelt på din indkomst, efter at dit skattefrie beløb og arbejdsmarkedsbidrag (LMC) med en skattesats på 8 % er blevet fratrukket. Dit personlige fradrag afhænger af din situation, men starter på 46.700 kr. for voksne. Du skal betale statsskat af din indkomst i form af bundskat og eventuelt topskat. Du vil også blive pålagt en kommunalskat. Det skal bemærkes, at de fleste kryptoindkomster ikke vil blive beskattet af arbejdsmarkedsbidraget på 8 %, medmindre de stammer fra indtægter fra arbejde, som beskrevet længere nede.

Bundskat
bundskat skal betales af alle med en indkomst. Bottom-bracket-skatten opkræves på det, der betegnes som din personlige indkomst, herunder positiv nettokapitalindkomst. I 2022 er denne skattesats på 12,10 %. Bundskatten opkræves efter at der er taget højde for et arbejdsmarkedsbidrag på 8 % og dit personlige tillæg.

Topskat er en skat på 15 % af indkomst over 552 500 kr. i 2022 (544 800 kr. i 2021) efter arbejdsmarkedsbidrag.

Kommunalskat
Kommunalskatten varierer alt efter din kommune, men den gennemsnitlige kommunale skattesats var i 2021 på 25 %.

Skatteloft
Summen af din bundskat, topskat og kommuneskat kan ikke overstige 52,06 % af din indkomst. Vær opmærksom på, at dette ikke omfatter kirkeskat eller arbejdsmarkedsbidrag.

Så hvis du f.eks. har en indkomst på 600.543 kr. betaler du arbejdsmarkedsbidrag på 8 % af dette beløb, så du har 552.500 kr. tilbage. Herfra skal du trække dit personlige fradrag på 46.700 kr. fra, inden du beregner den gældende skat. Nedenstående tabel viser din skattesats efter anvendelse af arbejdsmarkedsbidrag.

Indkomst efter LMC (DKK) Skattesats uden LMC Effektiv skattesats uden LMC Effektiv skattesats inklusive LMC
0-46700 0% 0% 8%
46700-552500 37,1 %, lavere skat (12,1 %)+kommunalskat (~25 %) ~0 %-31,2 % ~8 %-39,2 %
552500+ 52,1 %, lavere skat (12,1 %)+skat (15 %)+kommunalskat (~25 %) ~31,2 %-52,06 % 39,2 %+
Beregningerne er foretaget på grundlag af en kommunalskat på 25 %.

Indberetning af overskud og tab

Du bør ikke beregne nettogevinster eller -tab ved salg af kryptovalutaer købt i flere transaktioner. I stedet skal du indberette gevinsten eller tabet på hvert salg separat. Hvis du har købt én mønt og solgt den over flere transaktioner, kan du dog beregne disse salgs nettogevinster eller -tab. Grunden til dette er, at du kan bestemme præcis, hvilken mønt du sælger, og dermed dens kostprisgrundlag.

Eksempel Lad os sige, at Michael køber én Bitcoin for 300.000 kr. Han sælger denne bitcoin over to transaktioner. Ved det første salg opnår han en fortjeneste på 20.000 kr. og ved det andet salg taber han 10.000 kr. Derefter beregner han nettogevinsten til 10.000 kr. og anfører denne gevinst i rubrik 20 på sin selvangivelse. Hvis han i stedet har haft et tab, skal han angive dette i rubrik 58.

Lad os sige, at han køber en anden af den samme kryptovaluta mellem sine salgstransaktioner. Så er det ved fremtidige salg ikke direkte klart, hvilke kryptovalutamønter han sælger. Han kan ikke længere beregne fremtidige transaktioners nettogevinster eller -tab.

I denne situation skal FIFO-metoden (First-in-First-Out) anvendes til at beregne omkostningsgrundlaget. FIFO-metoden indebærer, at den første mønt, der sælges, er den første mønt, der købes. Du kan bruge dette til at bestemme dine gevinster og tab for hver enkelt fremtidig handel individuelt. Du skal derefter indberette dine gevinster for hver transaktion i rubrik 20 og tab i rubrik 58. Divly kan bruge FIFO-metoden til alle dine transaktioner.

Eksempel Lad os sige, at Jenny køber 1 Bitcoin for 300.000 kr. og derefter endnu en Bitcoin for 330.000 kr. Hun fortsætter med at sælge en halv Bitcoin for 170.000 DKK. Hun bruger salgsprisen minus anskaffelsesomkostningerne til at beregne sin fortjeneste eller sit tab. Det anskaffelsesgrundlag, hun bruger, er 150.000 DKK, fordi det svarer til anskaffelsesprisen for den første købte Bitcoin. Hun har derfor opnået en fortjeneste på 20.000 DKK, som hun anfører i rubrik 20.

Desuden skal du ikke beregne nettogevinsten mellem forskellige transaktioner med kryptovalutaer. Hvis du f.eks. har en gevinst på Ethereum og et tab på Bitcoin, skal du registrere hver transaktions gevinst eller tab separat.

Tab kan resultere i et skattefradrag på 30 %, mens gevinster beskattes på grundlag af din personlige indkomst. Derfor kan det være muligt at betale mere i skat, end du har tjent i overskud.

Eksempel Lad os sige, at Michael har haft en fortjeneste på 1000 kr. på en handel med Ethereum og et tab på 900 kr. på en handel med Ethereum. Han har derfor haft en fortjeneste på 100 kr. Hans gevinst beskattes med hans indkomstskattesats på 50 %. Michael betaler således en skat på 500 kr. af sin gevinst. Han kan fratrække 30 % af sit tab på 900 DKK, hvilket svarer til 270 DKK. Han betaler derfor en skat på 230 DKK af en fortjeneste på 100 DKK.

Sådan indsender du din selvangivelse til Skat.dk

Når alle skatteberegningerne er lavet og Skat.dk’s skatteportal er åben, er det tid til at indberette din skat inden fristen i maj. Du kan indsende din skat online eller pr. post. Vi vil primært fokusere på onlineportalen i denne guide. Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe gratis til Skat.dk på (+45) 72 22 27 95 i arbejdstiden.

Onlineportalen E-Skat åbner sammen med din skatteansættelsesmeddelelse i marts måned. Her kan du se, hvor meget skat staten har vurderet, at du skal betale. Hvis du har brug for at opdatere oplysninger, kan du gøre det inden den 1. maj. Hvis du har brug for at ændre oplysninger efter den 1. maj, skal du kontakte Skat.dk og forklare, hvorfor du har brug for at få dem genåbnet.

Vær opmærksom på, at skatteansættelsen kun findes på dansk. Du kan dog finde oversættelser for vurderinger af begrænset skattepligt og fuld skattepligt her og her.

Der er et par ting, du skal have, før du kan få adgang til E-skatteportalen:
CPR nummer
E-skat adgangskode

Du kan finde dit E-skat kodeord øverst til højre på din selvangivelse

Gå derefter ind på www.skat.dk/tastselv og klik på Adgang med TastSelv-kode.

Udfyld derefter dit folkeregistreringsnummer og E-skat kodeord, og klik på fortsæt.

Hvis det er første gang, du logger ind, bliver du bedt om at ændre din adgangskode. Du skal indtaste dit nye password to gange og derefter klikke på fortsæt. Hvis du ønsker at opdatere oplysninger i din skatteansættelse, kan du klikke på Ændre årsopgørelsen.

Her har du mulighed for at udfylde alle de oplysninger, du har brug for.

For kryptovalutaer kan du angive henholdsvis dit overskud i rubrik 20 i din skatteansættelse og dit tab i rubrik 58 i din skatteansættelse. Rubrik 20 er for Anden personlig indkomst, der ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtig, og rubrik 58 er for Andre arbejdsmarkedsrelaterede udgifter.

Der er ingen begrænsning for, hvor ofte du kan opdatere dine skatteoplysninger, så længe du får det gjort inden den 1. maj.